Posswii

Anythingbutordinary

ไปต่อยังงัยนิ มานบอกจะไปต่อได้ต่อเมื่อเล่นใหม่ให้ได้คะแนนสูงขึ้นและได้ดาวมากขึ้น แต่ไม่บอกว่าต้องได้เท่าไหร่ ละถ้าเล่นใหม่หมดแล้วไปต่อไม่ได้ล้ะ?!? #เงิบ
  • 4 March 2013